Opmuring af hus i København

Opmuring gør den varige forskel

Indvendigt kan opmuring være en vigtig del af en boligrenovering, hvis du ønsker en ny pejs, en rumopdeling eller lukning af gennemgang. Udvendigt kan det også være nyttigt, hvis du ønsker et nyt bålsted i haven, opmuring ved indkørslen eller opmuring af din skorsten.

Hos JH TOTALENTREPRISE får du solid og professionel opmuring, som du får glæde af i mange år. Vi kan udføre arbejdet ud fra dine ønskede konstruktioner og arbejder med alle typer mørtel, vægge, facader, mure mv.

Du kan få mange effekter ved opmuring, fordi du kan vælge en ‘grov’ opmuring, hvor murstenenes struktur efterfølgende tydeligt ses – eller fortsætte med pudsning af vægge, spartling, grunder og malerarbejde.

Gode råd til opmuring i vinterperioden

Mange vælger at indstille renoveringsplanerne i de kolde perioder, fordi vejret gørt det besværligt at skabe gode resultater. Men hvis man følger nogle fornuftige anvisninger, er det faktisk ret nemt, selvom termometeret kommer under 5 grader.

  • Ved vådmørtel anbefales, at du benytter basiscement om vinteren
  • Alle tørmørtler skal tilsættes varmt vand som vinterforanstaltning. Dog ikke den nye Funktionsmørtel FM5 Vinter. Her tilsættes almindeligt koldt vandværksvand. Andre funktionsmørtler tilsættes op til 60 °C varmt vand og receptmørtel op til 80 °C varmt vand.
  • Det er vigtigt at du afdækker alt nyopført murværk for at sikre mod frost- og fugtskader. Afdækning udføres såvel ved arbejdsdagens ophør som ved stop/afbrydelser.
  • Weber anbefaler, at du anvender en sten samt en mørteltype (Weber funktionsmørtel eller Weber let murermørtel), hvor afsyring ikke behøves/tillades, da afsyring af murværk kan give frostsprængninger af især mørtelfuger.
  • I både projekterings- som selve udførelsesprocessen er det vigtigt, at du tager hensyn til valg af materialer, opbevaring/lagring, temperatur m.m., men også til vindafkølingsfaktoren. Ved fx 5 graders varme og en vindhastighed på 4 m/s (let vind) kan vindafkølings-faktoren virke som minus 7 grader. Det betyder, at afkølingen svarer til en lufttemperatur på minus 7 grader celsius, hvilket betyder at vandet i mørtlen kan fryse.
  • Sørg for, at den mørtel, som du anvender, har et lavt vandindhold. Er vandindholdet højt i det nyopførte murværk, når det udsættes for frostpåvirkninger, er der risiko for efterfølgende skader, når vandet fryser og dermed udvider sig.
  • Vi anbefaler, at temperaturen på den færdigblandede mørtel, som du anvender, er mindst 10 °C. Så har mørtlen nemlig de bedste betingelser for at hærde.
  • Du skal opbevare din tørmørtel, vådmørtel og dine mursten korrekt. Læs mere om opbevaring på produktbladet til det pågældende produkt.
  • Det er vigtigt, at din sten og mørtel passer sammen, Benytter du fx en kombination af klinkebrændte sten med en forholdsvis lille minutsugning og en mørtel med højt vand- og/eller kalkindhold om vinteren, vil det færdige murværk være udsat for frostrisici gennem længere tid end nødvendigt.

Denne anvisning er fra Weber.dk

Husk, at du nu kan trække dine udgifter til håndværkeren fra i skat. Se mere under afsnittet om håndværkerfradrag.

© Copyright - JH Entreprise ApS
Call Now ButtonRing nu